Hộp hoa hồng đỏ – Happy Anniversary

1.300.000 đ

Những người đã kết hôn thường ghi dấu lễ kỷ niệm ngày kết hôn của họ bằng những cách đặc biệt. Hộp hoa hồng đỏ “Happy Anniversary” dành cho điều đặc biệt ấy.