Đây là danh sách đầy đủ tất cả các màu mà RoseAmor đã phát triển cho hoa hồng bảo quản.

Mỗi màu này đều ổn định để đảm bảo khách hàng của chúng tôi luôn nhận được chất lượng như nhau trong các sản phẩm của họ.

Vì các sắc thái màu dựa trên khoáng chất nên chúng tôi có thể tự hào nói rằng mọi thứ bạn thấy ở đây là 100% tự nhiên.

BLA 01
Classic natural black rose.
BLU 02
Classic natural mint rose.
BLU 03
Classic natural dark blue rose.
BLU 89
Classic natural bright blue rose.
CHA 01
Classic natural beige rose.
CHA 99
Classic natural bright beige rose.
CHO 01
Classic natural dark brown rose.
CLY 01
Classic natural clay colored rose.
GRE 02
Classic natural dark green rose.
GRE 04
Classic natural bright mint rose.
GRE 05
Classic natural green rose.
GRE 99
Classic natural bright green rose.
GRP 01
Classic natural bright grape colored rose.
GRP 02
Classic natural dark grape colored rose.
GRY 01
Classic natural dark grey rose.
GRY 02
Classic natural bright grey rose.
ORA 99
Classic natural bright orange rose.
ORA 03
Classic natural dark orange rose.
ORA 99
Classic natural bright orange rose.
PEA 01
Classic natural peach rose.
PEA 89
Classic natural brighter peach rose.
PEA 99
Classic natural bright peach rose.
PIN 02
Classic natural darker pink rose.
PIN 03
Classic natural dark fuchsia rose.
PIN 07
Classic natural fuchsia rose.
PIN 89
Classic natural brighter pink rose.
PIN 99
Classic natural bright pink rose.
PUR 01
Classic natural dark purple rose.
PUR 02
Classic natural purple rose code.
RED 01
Classic natural dark red rose.
RED 02
Classic natural red rose.
TOF 01
Classic natural toffee colored rose.
TOF 02
Classic natural dark toffee colored rose.
VIO 01
Classic natural violet rose.
VIO 02
Classic natural dark violet rose.
VIO 03
Classic natural bright violet rose.
VIO 89
Classic natural brighter violet rose code.
WHI 01
Classic natural pure white rose.
WHI 04
Classic natural white rose.
YEL 01
Classic natural brighter yellow rose.
YEL 02
Classic natural yellow rose.
YEL 04
Classic natural dark yellow rose.
YEL 99
Classic natural bright yellow rose.

Nguồn: Roseamor

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *