Tag Archives: tình yêu

Ý nghĩa của hoa hồng: Màu sắc và số lượng của hoa hồng có ý nghĩa như thế nào?

Ý nghĩa của hoa hồng

Đã bao giờ bạn tự hỏi về ý nghĩa hoa hồng trước khi bạn đinh tặng cho một ai đó chưa? Hoa hồng là bông hoa của tình yêu, nó mang rất nhiều thông điệp, ý nghĩa thông qua màu sắc và số lượng, dù bạn là người tặng hay người được tặng. Ý nghĩa […]